Επιτέλους διαβατήρια!


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nefst3/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nefst3/public_html/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831
διαβατήρια

Επιτέλους διαβατήρια. Μετά από δεκατέσσερις ημέρες αναμονής (και αφού είχαμε χάσει τέσσερις ώρες στο Α.Τ. Αγ. Παρασκευής), παρέλαβα σήμερα τα διαβατήρια της οικογένειας.Πλέον όλη η οικογένεια είναι εφοδιασμένη με τα νέου τύπου διαβατήρια και μπορούμε να ταξιδέψουμε παντού. Το πρόβλημα ήταν κυρίως με τα παιδιά για τα οποία το διαβατήριο ήταν υποχρεωτικό. Εγώ και η Σοφία μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και με ταυτότητα. Η Σοφία μάλιστα είχε και νέο διαβατήριο (από το ταξίδι στο Ισραήλ) και έτσι δεν χρειάστηκε να εκδόσει άλλο. Άργησε λίγο αλλά τέλος καλό όλα καλά

 •  
 •  
 •  

2 thoughts on “Επιτέλους διαβατήρια!”

 1. Θέματα ελληνικής ιθαγένειας, έκδοσης διαβατηρίου – ταυτότητας.
  Θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα που εμποδίζουν πολλούς Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, από το να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο ή/και ελληνική ταυτότητα. Διαβάστε περισσότερα…
  Γιατί είναι παράνομη η απαίτηση της Ελληνικής Αστυνομίας για προσκόμιση πιστοποιητικού Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας περί εγγραφής σε Δημοτολόγιο του αιτούντος τη χορήγηση διαβατηρίου ή έκδοση ταυτότητας. Διαβάστε περισσότερα…
  Μη αναγνώριση ελληνικής ιθαγένειας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ). Διαβάστε περισσότερα…
  Ένδικα βοηθήματα στη διάθεση του πολίτη στον οποίο:
   Η Ελληνική Αστυνομία αρνείται παράνομα τη χορήγηση διαβατηρίου,
   Ο Προξενικός υπάλληλος (προκειμένου περί μονίμου κατοίκου εξωτερικού) αρνείται να παραλάβει την αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, υποβάλλοντας πιστοποιητικά, με το αιτιολογικό ότι «δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας».

   Διαβάστε περισσότερα… http://www.equal-rights-greece
  Issues of Greek citizenship, issuing a greek passport of a greek identity card.

  Institutional and functional problems that prevent a lot of Greek permanent residents of abroad, from to acquiring a Greek passport and/or a Greek identity card.

  Read more…

  The reasons why is illegal the requirement of the Greek Police to demand from the applicant for passport or identity card to produce a certificate of his/her registration in the Greek Registry (Dimotologio) in Greece.

  Legal ressources in the disposal of a citizen to whom:

  a.The Greek Police denies illegally the issuing of passport,
  b. The Consul (with regard to permanent residents abroad) refuses to receive the application for issuing of passport,

  Read more…
  In http://www.equal-rights-greece.

  Για όλα αυτά διαβάστε περισσότερα στο http://www.equal-rights-greece.com

  Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού.
  Ποιοι θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού;
  Τι ορίζει ο Νόμος 3421/2005 περί Στρατολογίας;
  Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να επισκέπτονται την Ελλάδα έως έξι μήνες εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους χωρίς να χάνουν την ιδιότητά τους αυτή.
  Η Απόφαση 3973/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζει ότι το βάρος της απόδειξης ότι ο αιτών το πιστοποιητικό έχει μείνει πέραν των έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, έχουν οι Προξενικές Αρχές και τα Στρατολογικά Γραφεία, ενώ οι Αρχές αυτές έχουν διαφορετική άποψη.
  Ένδικα βοηθήματα που έχει στη διάθεσή του ο ενδιαφερόμενος;
  Διαβάστε περισσότερα… .www.equal-rights-greece.com

  Вопросы греческого подданства, издания пасспорта – тождественности.

  Учрежденческие и функциональные проблемы предотвращают множество греческих постоянных жителей зарубежом, от приобрести греческий пасспорт and/or греческую тождественность. Прочитайте больше…
  Потому что она outlaw требование греческого охраните для производить testimonial мэра или руководителя зарегистрирования общины [peri] в заявителе [Dimotologio] выдавать пасспорта или издание тождественности. Прочитайте больше…
  Не опознавание греческого подданства односельчанин собрата бывшего Советского Союза (СССР). Прочитайте больше…
  Юридические помощи в избавлении гражданина в:
   Греческие полиции отказывают противозаконно выдавать пасспорта,
   Консульския служащие отказывает получает применение для издания пасспорта, представляя сертификаты, с каузативным что «он не приносил свидетельство о регистрации в муниципалитете или общине».

   Прочитайте больше…
  Для всех они вы прочитали больше в

  http://www.equal-rights-greece.com

  tags: Вопросы, пасспорта, Консульския, Учрежденческие, односельчанин собрата бывшего Советского Союза, СССР), греческого, подданства, заявителе, представляя сертификаты.

 2. -Σε ταλαιπωρεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος;
  -Καθυστερεί τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σου;
  -Δεν σου βγάζει εγκαίρως τη σύνταξη;
  -Σε ζημίωσε η αργοπορία του;
  Ο δικηγόρος σου θα σου πεί να κάνεις αγωγή αστικής ευθύνης κατά του δημοσίου (ορίζεται δικάσιμος μετά από 3 ½ χρόνια, γίνεται κάποια αναβολή, περνούν 2 χρόνια να βγει η πρωτόδικη απόφαση, μετά έχει έφεση και μετά αναίρεση κλπ).

  Δεν σου έχει πει ότι υπάρχει «Ειδική αίτηση αποζημίωσης κατά του υπαίτιου δημοσίου υπαλλήλου» (ο οποίος πρέπει να κατονομάζεται αφού στο τέλος από την τσέπη του θα βγει η αποζημίωση) στην οποία να περιγράφονται επακριβώς οι συνθήκες της ζημιογόνου συμπεριφοράς του υπαλλήλου και η ζημιά που προέκυψε στον αιτούντα (λ.χ. από την καθυστέρηση ενέργειας).
  Το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται για την υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι: (1.)Άρθρο 7 του Ν. 3242.04 (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004) (2) Άρθρο 2, παρ. 2β, του Ν. 2690/99, (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) (3) Άρθρο 5, του Ν. 1943/91, (ΦΕΚ 50/Α΄/11-4-91) (4) ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/1710/3-3-04, (ΦΕΚ 1226/Β΄/10-8-04) Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Διάβασε πως θα την συντάξεις στο:

  http://www.equal-rights-greece.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha Verification * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.