Φωτογραφίες από τη βόλτα στην Ακρόπολη

Παρθενώνας

Σήμερα βρήκα τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθώ με τις φωτογραφίες από τη βόλτα στην Ακρόπολη.

Χρωματική και τονική επεξεργασία στο Lightroom και εξαγωγή σε Jpeg. Το πλήρες αρχείο φωτγραφιών βρίσκεται εδώ.

Leave a Reply