Φωτογραφίες του Ανσέλ Άνταμς στο Μπενάκη

Μία έκθεση με έργα του Ανσέλ Άνταμς (ενός εκ’ των σπουδαιότερων φωτογράφων του 2οου αιώνα) θα φιλοξενηθεί στο μουσείο Μπενάκη (κτίριο Πειραιώς) κατά την περίοδο 5 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2010. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 72 φωτογραφίες (πρωτότυπες εκτυπώσεις) τις οποίες ο Άνταμς είχα χαρακτηρίσει ως τις πλέον αντιπροσωπευτικές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ο Ανσελ Ανταμς (1902-1984) υπήρξε περισσότερο γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες τοπίων και εθνικών πάρκων των ΗΠΑ.Η τεχνοτροπία εκτύπωσης των ασπρόμαυρων φωτογραφιών που ανέπτυξε ο ίδιος και έμεινε γνωστή ως θεωρία του «Ζωνικού Συστήματος» επηρέασε τις μεταγενέστερες γενιές φωτογράφων.