Η Canon ανακοινώνει δωρεάν έλεγχο σε 1D/1Ds MkIII

Η Canon ανακοίνωσε δωρεάν έλεγχο και επισκευή στις 1D MkΙΙΙ & 1Ds MkIII για δύο προβλήματα που φαίνονται να παρουσιάζονται σε μερικά κομμάτια. Τα δύο προβλήματα αφορούν το AF όταν χρησιμοποιείται σημείο άλλο εκτός του κεντρικού, και τη δυσλειτουργία του καθρέπτη και την εμφάνιση μηνύματος Err. 99.

Περισσότερα για το θέμα με το πρόβλημα στο AF μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Περισσότερα για το θέμα με το πρόβλημα στον καθρέπτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ.